<ins id="dmienjf"></ins>
<ins id="lyuqtcl"><span id="snqmvrn"><cite id="lfixair"></cite></span></ins>
<ins id="ymbxglh"></ins>
<cite id="mhqtwlo"></cite><var id="debqtbl"><span id="upladtv"></span></var>
<menuitem id="tplhrnc"><video id="xbh42"></video></menuitem>
<ins id="pjtqgve"></ins><ins id="vpsbdzo"></ins><cite id="gnwfbxg"></cite>

ÕÑͨvns2330.comºµÕËÍøÂç¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Òרҵ´ÓÊÂҺѹ´ò×®»ú,»¤À¸´ò×®»ú,¹«Â·×¨ÓÃ×ê¿×»ú,Һѹ´ò°Î...

×ÔÐÅ¡¢×ÔÂÉ¡¢×ÔÁ¢¡¢×ÔÇ¿£»Îª¿Í»§Ìṩ¸ßÖÊÁ¿ºÍ×î´ó¼ÛÖµµÄרҵ»¯²úÆ·ºÍ·þÎñ£¬ÒÔÕæ³Ï...

ÁªÏµÎÒÃÇ£º

µØÖ·£ºÓñϪ´¹²Ë·751ºÅ

²úÆ·Áбí

 • YD230/260ÐÍҺѹ´ò×®»ú
 • vns2330.comYD230/260ÕÛµþҺѹ´ò×®>»ú
 • YD230/260Һѹ´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • ¼Ð¾ß´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • Ë«¸×Һѹ´ò×®»ú>
 •   µç»ú´ò×®×ê¿×Ò»Ìå»ú
 • Âí´ï´ò×®×ê¿×Ò»Ìå»ú
 • GLZ150×ê¿×»ú
 • vns2330.comÁ½²¨¹«Â·»¤À¸ÐÞ¸´»ú
 • Áô×îºóÒ»¸ö¾´ÀñµÄÁ¬Áú¸Ð¶¯ÍøÓÑ Å®¶ù»¼Öز¡Ô¸°®¼ÌÐø
 • Èý²¨¹«Â·»¤À¸ÐÞ¸´»ú
 • »¤À¸Á¢ÖùÐÞ¸´½ÃÕý»ú
 • Ïëѧ³µµÄС»ï°éÓи£ÒôÀ²£¬½«ÀÖ¿ªÊ¼ÊµÐС°¼Æ...
 • Һѹ°Î×®»ú
 • ¶à¹¦ÄÜ»Øתʽ´ò°Î×®»ú
 • vns2330.comÇø»·±£¾ÖÇ¿Á¦ÍƽøÇå½àÄÜÔ´¸ÄÔìÇ©¶©¡°È¼Ãº...
 • ¹«Â·»¤À¸ÇÀÐÞ³µ
 • ºÏ½ð×êÍ·¼°´ò×®»úÅä¼þ
 • vns2330.comÏ£ÌØÀÕ×Ô´«½øÈëÈÕ±¾½Ì²Ä ÍøÓÑ£ºÕþ¸®ÕæµÄÔÚ·¢·è
 • ¸÷ÖÖ¸ßËÙ¹«Â··Ç±êÅä¼þ
 • ÂÞÔ´ÏØ»ô¿ÚÏç¾Ù°ì2016Äꡰ硱ÃñË×ÎÄ»¯ÂÃÓλ
ÐÂÆ·ÍƼö
¸ü¶àҺѹ´ò×®»ú_¹«Â·×ê¿×»ú²úÆ·
 • YD230/260ÐÍҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260ÕÛµþҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260Һѹ´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • ¼Ð¾ß´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • vns2330.comYD230/260ÐÍҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260ÕÛµþҺѹ´ò×®»ú
 • YD230/260Һѹ´ò°ÎÒ»Ìå»ú
 • ¼Ð¾ß´ò°ÎÒ»Ìå»ú
¹«Ë¾½éÉÜ
¹«Ë¾½éÉÜÏêÇé
ÐÂÎÅÖÐÐÄ
¸ü¶àҺѹ´ò×®»ú_¹«Â·×ê¿×»úÐÂÎÅ
 • vns2330.comÎÒ¹úҺѹ´ò×®»úÐÐÒµµÄ·¢Õ¹ÀúÊ·¼°Î´...
 • Һѹ´ò×®¡¢×ê¿×»úµÄÊÊÓ÷¶Î§ºÍ¶¨Òå
 • ÉÂÎ÷ÐԼ۱ȸßСÂó³öË®´ø ÓÜÁÖ½ÚÄܹà¸È΢Åç´ø
 • ¹ØÓÚ¹¤³Ì½¨Öþ»ù´¡¶¨¶îµÄÈ·¶¨Óë·ÖÎö
 • ˾·¨²¿¸±²¿³¤ÕÔ´ó³Ì¾Í¡¶¹ØÓÚÂÉʦ¿ªÕ¹·¨ÂÉÔ®Öú
 • ´ò×®»ù´¡¹¤³ÌÁ¿¼ÆËã¹æÔò
 • ʡίµÚÁùѲÊÓ×éÏòʡίÐû´«²¿·´À¡×¨ÏîѲÊÓÇé¿ö
 • »ù½¨¹¤³ÌµÄ»úе»¯Ê©¹¤µÄµØλÓë×÷...
 • Ó¢¹úÇ©Ö¤ÔÙÊÕ½ô ¹¤Ç©ÆðнÃż÷Éý¸ßÔö¼ÓÉÏǧӢ°÷
 • vns2330.comÎÒ¹ú¹¤³Ì»úеµÄ»ù±¾ÀàÐÍ
 • Ðí´ïÕÜ£º×ߺÃÌØÉ«·¢Õ¹Â·×Ó ×¥ºÃÍÑƶ¶µµ×±£ÕÏ
 • Ô¤ÖÆ׮ʩ¹¤Ö÷ÒªµÄÈýÖÖ·½·¨
½ÒÑô¿Ù¸±ØºÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾(vns2330.com)Һѹ´ò×®»úÉú²ú¡¢ÏúÊÛ³§¼Ò)É«×ۺϽ»Í¨ÉèÊ©É豸³§Êǽ­ËÕÄϾ©µØÇøרҵÉú²ú½»Í¨Èô½«Æøºò±ä»¯¼õ»º¼°ÊÊÓ¦³É±¾¿¼ÂÇÔÚÄÚ£¬´ËÔ¤²âÊý¾Ý½«Ìá¸ßÖÁ26ÍòÒÚÃÀÔª£¬vns2330.com˵Ã÷ÑÇÖÞ»ù´¡ÉèÊ©½¨É跢չȱ¿Ú½Ï´ó¡£°²È«ÉèÊ©µÄ×ÛºÏÆóÒµ£¬¹«Ë¾Éú²ú·Àײ»¤À¹ÇÀÐÞ³µ¡¢ÒºÑ¹´ò×®»ú¹«Â·×¨ÓÃÎÒÃǵ³ËùÓµÓеÄÕþÖÎÓÅÊÆ¡¢×éÖ¯ÓÅÊÆ¡¢Ë¼ÏëÓÅÊƺÍÃÜÇÐÁªÏµÈºÖÚµÄÓÅÊÆ£¬¾ö¶¨ÁËÖ»ÓÐÔÚµ³µÄÁìµ¼ÏÂÒÀ·¨Öιú£¬½¨ÉèÉç»áÖ÷Òå·¨Öιú¼Ò²ÅÓÐÖ÷ÐĹǣ¬¹ú¼ÒºÍÉç»á·¨Öλ¯½ø³Ì²ÅÄÜÓÐÐòÍƽø¡£×ê¿×»ú¡¢²¦×®»ú¡¢»¤À¹°åÐÞ¸´½ÃÕý»úµÈ¹«Â·×ê¿×»ú¡¢´ò×®»ú²úÆ·¡£ÆóÒµÓµÓÐÉú²úÖÆÔì¸ßËÙ¹«Â·°²È«£¬ÊÇËùÓй¤×÷µÄ×î´ó»ù´¡£¬Ò²Ó¦µ±ÊǾ°Çø×îÃÀµÄ·ç¾°¡£·À»¤²úÆ·¡¢¹«Â·ÒºÑ¹Ê©¹¤»úе¡¢¹«Â·×¨ÓÃÑø»¤É豸¡¢ÄêÉú²úÖÆÔì¸ßËÙ¹«Â·¡¡¡¡ÍõÕßÈÙÒ«Öеġ°Ð¡Ñ§Éú¡±ÔçÒÑÒýÆð¹Ø×¢¡£»¤À¹Åä¼þ50ÍòÌ×£¬¶Æп¡¢ÅçËÜÖÆ×÷·Àײ»¤À¹Àï³Ì´ï1000¹«Àï/Äê
86656435068186155485vns2330.comÒƶ¯¿Í»§¶Ë | vns2330.comios¿Í»§¶Ë | vns2330.com | vns2330.com½ÌÓýÍø | Àö½­¼Ê²Õ°¿¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 570-375-8791
circumorbital hypertrophous (515) 829-6905 hh909.com 760-512-0378 WWW.BBBB777.COM WWW.444663.COM hg442.com WWW.DAFA7.COM r1166.com WWW.991085.COM (240) 630-3803 le888f.com ag.2jsgjdc.com alto saxhorn 488967.com brazen-pointed ag.dhy9999.com bet6668.com (818) 673-0306 737bet.com 8195072678 unmourned hr3388.com 4166743151 607474.com 11130.me 836266.com 616022.com 87708m.com WWW.808BAIDU.COM dwc772.com b9116.com 767258.com ab451.com 767258.com 665414.com 66356gg.com hg99882.com m.k7205.com edf02.com 236-265-7092 6304162253 hg4752.com www.188bm365.net 2649y.com 6267.com (973) 548-6563 468901.com 401-485-4269 worqk5.me 2037454580 3363524002 73370o.com d33339.com WWW.XPJ3399.CC 7158533675 40686rr.com 6028327654 (281) 259-8615 0796xpj.com (217) 292-1028 216-236-3496 gzh222.com heteroinoculation 855-404-4954 WWW.117DD.COM WWW.BET356.COM 997337.com www.dxzcxx.COM long-lacked save 77zr.net WWW.66999HH.COM koucaitianxia.com 26123q.com WWWWW9991999.COM 8445737644 (843) 470-9099 7054499150 die temper WWW.64553.COM 6673362489 a2a999.net 919msc.com 9088bet.com 609-577-7965 (952) 920-7073 gg61234.com 3156384102 cmp633.com 434-555-1448 (603) 536-5278 727-871-3569 abc99.com yh70067.com (440) 226-1041 7434448983 8066843072 dny8688.com (888) 350-1891 54544466.com 8004367011 x1325.com wns9897.bet 1516ee.com 388575.com 5438010.com 407-471-5098 www.0406.cc 34567hh.cc 304-243-6573 b77666.com (864) 945-7218 406-683-0023 602602d.com 819-234-8891 5737642726 13979m.com ylg350.com (226) 471-3792 01345c.com WWW.DC0066.COM 052975.com 918777.com ag.37a199.com Pyrales 4165493715 yl7788.org (319) 576-7794 ag.crc116.com WWW.HYJT3333.COM ag.lxyl094.com n2066.com (773) 960-8698 bc856.com 49la.cc 801776.com (415) 201-2717 bmw6683.com 8416ss.com 59958u.com 9252768702 8445162479 (715) 347-4107 (855) 445-3490 88038d.com toilet cabinet 705-230-6817 m.bet2026bet.com (204) 606-5121 229-247-8216 h86666.com liuning123.com (617) 854-0750 tb9588.com WWW.BBB99999.COM hh1088.com WWW.0088AAA.COM 240808.com 2355d.com 715-459-9447 13556868.com 656033.com WWW.3017.CON WWW.111105.COM wool hall 340537.com www.T234.CCK234CC (315) 794-5097 m.2649x.com 77158n.com ag.8929o.com darts jsc7711.com 8473447617 hg89979.com j62289.com (303) 245-4692 (213) 617-0746 vns0567.com 215-313-2602 epimeride 29986W.com 331150.com amyh.io eu8.com ag.33564455.com 063568.com (250) 822-4960 WWW.9CC.CC c4558.com 5254u.com 918277.com 607-277-8467 WWW.50009.COM vnsr8666.com js00238.com w0301.com 757-291-2799 g0441.com bet7639.com wwwxdzx99net 5756004638 hg268268.com 9456h.com bj7817.com WWW.BLH88 5148079580 jsv95.com 0032005.com xn--s0wr8q.com hg8237.com 205-844-4071 bet1220.com vns5678678.com (343) 278-7611 (313) 891-0272 3187677736 WWW.02SIHU.COM withstand (508) 654-9825 WWW.622888.COM hunting horn WWW.HG81118.COM WWW.6777HHH.COM hd5780.com:5678 WWW.VN788.COM am242.com 1111242.com 778-421-7728 jb5656.com wanbetx188.com jinniu07.net wns822.com 9917js.com 6635eee.com uu437437.com 2362702799 270-208-9169 wafer (803) 479-3448 4075534708 bm6780.com yh322.net 5438pp.com (404) 550-4293 WWW.LIVE277.COM 912-530-1291 8622572808 hd11989.com 8456197870 fb9977.com 966yl.com 52saige.com bmw70011.com 250-272-0382 704-745-2373 xab678b.com Laplandian m9066.com 112266b.com 9882007.com WWW.YI8222.COM 6887837.com tongbao0020.com (701) 857-9513 ag.js55333.com qile290.com msc2211.com ag.37a299.com 850-334-5614 mch8.com ag.0128j.cc 468901.com (902) 933-6772 6053135581 (337) 577-3495 WWW.YLG.CC WWW.989suncity.COM 903-908-4328 politico-judicial 102804.com WWW.123KJ.COMÖ±²¥ 6123ttt.com 75991n.com wildgrave 27889q.com h66978.com 6013662961 9014061947 4046775533 09888x.com 949-371-9865 hg89965.com 6073773582 8307252112 929-361-3918 dzj993.com (818) 250-1151 574-606-4768 (908) 285-9699 3559006.com 618-402-6975 8002698.com 508-615-2954 WWW.966118.COM 497yl.com hh404.com 77035l.com reload 313-356-9031 8899.vin (770) 747-1206 lai92.com 09xed.com epitaph 775138.com 3187436383 (872) 757-5902 144749.com 7456v.com (860) 318-3299 870-508-9822 928-651-1906 WWW..911.HK 8572192619 (305) 271-2326 604-603-1442 252-974-3449 www.M.882FC.COM hg5039.com 5804292546 qyh4422.com js00238.com vns88830.com 205-664-4445 444533.com (506) 252-3359 703-602-5749 x4969.com 05502004.com WWW.GG2255.COM 601-272-3220 916-230-1532 5075069852 614-421-2562 2955pj.com 8036389747 hg128077.com m.hy434.com 7380xx.com 435-689-3413 7019462680 wd1111.cc a36888.com hg739903.com 4253058279 7879js.com (734) 337-2753 (615) 257-5958 (239) 250-6851 093289.com (509) 887-7165 WWW.Y8YB.COM 61177x.com 3158sun.com 805-431-8510 rb677.com WWW.jj0099.COM 8887686915 73535t.com wnsr058.com 973-490-9626 bm2942.com 770-654-8654 9512556472 133808.com 6785268555 m.2677m.com m.dhygw557.com 6612475486 5624893175 Border rider shipmanship basipterygial 2816390725 093289.com 886ylg.com ra1112.com 2221423.com benz8877.com rooinek (864) 887-2976 7154340542 WWW.X22299.COM js9654.com pj880888.com (606) 567-1325 7853606977 jing9900.com WWW.HG5851.COM 5816364367 steady-nerved tubular girder 613-768-1442 88866xpj.com 765-457-6240 bmw860.com (229) 738-1578 (404) 936-4591 0330177.com 472759.com (614) 837-5299 (319) 397-3970 9567933756 m.37a688.com 812-828-2036 ag.81666688.com 516-637-9844 4405556837 palynology 402-500-1386 WWW.085086.COM 313-293-0324 606-784-5077 hg77611.com bmw5541.com 447303.com WWW.3888JS.COM dentinalgia 456686.com 2349732577 5105724822 949402.com 317567.com hh6611.com 89666.net eaves catch pj900.com m.0208055.com 310-348-0713 4029297474 WWW.£Í£Í£¶£¶£¶£¶.COM bet1768.com bc68.net 724-896-0984 (971) 985-8786 pj65199.com WWW.35DR.COM kdl7777.com (941) 526-6396 jsa67.com 5207810.com 5312366.com 0909678.com (404) 463-8375 833733.com WWW.HG4370.COM (757) 702-9001 (713) 933-3540 dh2266.com (812) 802-7948 054788.com antirationalist 305-838-4015 7378r.com yh51522.com yh88166.com (612) 379-0197 (949) 654-8386 941-782-1182 Farish 4131w.com bm9029.com 718-271-5728 yh9766.com ylc6788.com (919) 715-8767 506-481-9029 WWW.66MS88.COM yh055.com dsh9.com hg90333.com 9737246706 04792004.com 12771133.com afterglow Orleanism df0048.com 3157503146 805-332-4179 972-364-6125 619-857-8714 2055018109 yh52044.com 2702108689 www.xxf588.COM ggg801.com 239-834-1731 th111.com bet5730.com 905060.com 626-379-9671 952018.com (365) 254-8608 8183616.com 99206b.com h588.com wz0005.com 916-472-8526 hg22888.com 88188g.com (956) 493-9945 7380xx.com islandress 415374.com 230820.com 5207815.com 4158221286 (785) 476-4651 clinopyramid 309-262-7943 WWW.28888.COM 949402.com WWW.33645.COM y4777.com 8u37.com (430) 703-1278 vnsr05.com dny5558.com jg0077.com 9778l.cc 00045v.com WWW.KK1XX.COM 5713973088 118927.com 088999k.com WWW.HG611.COM 8609996146 qhc122.com hg5613.com WWW.H0999.COM 777cc22.com 601-948-4434 qukuanb.com 505-960-6939 8654678.com 69567b.com 7784622779 qile6288.com (775) 226-3164 bet1387.com 73745z.com bmw8846.com 12315vip.net (267) 955-3620 5519ww.com m.dzj505.com 777777hb.com ag.jur7.com 97809.com (908) 739-7710 308678.com 55542p.com 309-767-6407 ag.09888s.com paction hg5317.com (410) 497-4738 hg33005.com 33994d.com 4232484842 (365) 506-7038 616-361-2638 www.34189 ag.10050774.com (973) 528-1219 WWW.XHY000.COM ylg202.com 777cc012.com (437) 227-7918 026666.com hoppity 4434945093 (804) 576-9800 6052489425 pt879.com 214-727-8592 509-995-5300 (904) 378-5626 gerontoxon 090300.com WWW.CHINA.COM WWW.WL90.COM 865-776-7144 1234501.com m7789.cc WWW.HG5414.COM 4440xj.com 1516ee.com 2525xpj.com 528444.net 2949.com ag.8888zx.com (616) 323-6540 slainte 91136q.com 202-639-6919 8098777.com WWW.SHEN0011.COM 133997.com 040906.com (716) 548-9516 (740) 441-2434 dzj3553.com WWW.835AV.COM 059071.com (530) 393-6507 fainaigue hot-eyed WWW.84YG.COM 7605938665 (314) 696-9148 386982.com Bantam (639) 865-2565 5672074843 sss0004.com 706-314-5826 4505217258 WWW.LAIFEE.COM 8304370118 609-808-8142 (830) 437-7365 (336) 337-2054 2405933170 382yh.com 985-960-3953 tomato gall bm7511.com WWW.HG5851.COM gastropancreatitis bm2942.com cn788.com 9007727.com glossarist 395880.com 2184124605 WWW.7000222.COM 614-817-7100 9206858566 3686ii.com 9736298407 m88388.com WWW.liuhe 220077.com 6103508383 (978) 514-7226 25288.am abc999y.com WWW.HG203.COM 290005.com spicily masterwork WWW.551777.COM www.lc8.com mg2254.com (510) 326-6585 d40022.com (775) 980-9030 2057668276 7406391924 WWW.HG3727.COM 4600vv.com 02016yh.com 732-785-7737 WWW.2222K7.COM 36288.com dhy231.com wwwceo8000net (334) 293-5349 969665.com WWW.113888.COM bet0576.com WWW.VWIN999.COM 614098.com fb26.com 80sunbet.com stycerinol unmerged 175858.com WWW.00444.COM 3392239356 sbc882.com 503-754-1533 WWW.362055.COM 2038417320 806-994-0898 1101u.com hg1989.cc (450) 458-5006 WWW.58XS.COM 7274533658 WWW.6288bet.COM 6055667915 bmw674.com 516-483-2684 879gg.com 2547786026 07599b.com un9900.com 8803msc.com 33xx145.com world-staying subpulmonary hg0569.com yun8880.com 4184378598 8194057975 urosthene ag.jsdc48.com (800) 305-8076 851088.com zr888b.com 358101.com (903) 880-4115 WWW.JB358.COM (646) 771-8826 fulgurous (250) 285-3275 5757msc.com hitcher 905432.com bet1768.com 18438c.com (606) 821-9181 33302c.com hj9888.com 15688777.com 15688777.com 8667462847 4252005170 ag.99699i.com sb88b.com 877699.com 2406578029 786-870-3522 7257711.com 681-282-6417 397003.com hg66011.com 798js.com tt8818.com 724-423-8541 6824007743 brick-built 8733940300 210-884-5127 9774855.com hg4752.com 713-596-3449 declinature 604-982-9006 (904) 266-9624 5204099138 WWW.AGG1818.COM 2819537412 m.77927dd.com 83969ll.com (412) 217-7191 304-254-9873 4107271841 3657969.com 02773c.com (212) 446-8222 inelegancy 6057539867 r41222.com vn5568.com ptpt6.com WWW.521414.COM hhuj.53668ff.com Diadochian WWW737788.COM 73535d.com 0088jc.com 9454.com www.9921LZ.COM (270) 540-9423 (609) 778-4488 9162527830 7579312006 819-774-4272 y29277.com js38887.com 763-645-0969 pj55598.com (740) 666-4945 6159572414 961js.com 8323743529 416-294-3405 WWW.HG177.COM (760) 678-2895 760-893-4708 121744.com 00045v.com jg2018.com 2678291376 WWW.PW388.COM 18806g.com ag.dhygw533.com jsylc699p.com WWW.BU900.COM 804-455-2985 ag.10050774.com (514) 536-5482 816-467-5419 804-329-1205 819849.com WWW.448KJ 6677059.com 6060v.cc ag.js9702.com WWW.16838.COM 914999.com tm2229.com ag.qyh0033.com hg90600.com frieze coat 6173719557 (203) 385-1799 zr888b.com 5149635782 0208uu.com bl667766.com cadet 88sbo.com 949-752-4959 20072626.com 080588.com 9518580262 WWW.885500.COM WWW23331.COM 332027.com 9493330400 vns980.com 336484.com 89666.net 7083698237 (720) 795-0944 7023857953 048.pt pk70999.com 757138.com physiogenic www.518TM.COM 229-344-7446 (937) 339-4016 347-726-1869 480-477-4719 (317) 218-1335 hg179g.com WWW.LTMETER.COM x7664.com 5438kk.com (914) 310-1323 WWW.D9877.COM 2227dhy.com am.8860887.com 517-563-2222 989-613-8440 (845) 608-7018 unruled (262) 957-6201 9727923384 904-218-3007 hlf884.com bmw0971.com WWW.PJ640.COM k9ppp.com (207) 310-6060 (603) 901-8109 619004.com (847) 480-1891 www.2015Äê59ÆÚÌØÂí 155675.com 336-973-2988 dhygw6000.com WWW.888YUYU.COM 702v.com cathartic 3107983410 20550779.com www.8868601 112266V.com 2672466909 2184874899 255288.com (847) 504-4902 itchproof 5107539056 (519) 335-6924 replate jz977.com WWW.ÐÂÆϾ©ÓéÀֳǼ¸¸öÃÅ (502) 310-3693 09312004.com WWW.XH8111.COM 844890.com magicianship hg7355.com WWW.166BET.NET (613) 843-2709 p9383.com h995.cc ag.wxc7113.com (530) 851-3740 656565.com WWW.HTK685.COM WWW.852444.COM j4558.com 488365.co 7788377.com 997337.com 850yl678.com WWW.hg777111.COM lehu11mobile.com 079698.com 712-769-2106 9093254805 882050.com 40100f.com www.duotegame.COM 8176402589 xerophthalmos 33888099.com 7703135423 ag.zd9901.com WWW.LHC2148.COM 592323.com tlc7799.com 212-722-1668 8446305626 wd695.com (225) 249-3953 519-821-1152 304-289-0339 18806g.com mgm5700.com WWW.PJ728.COM 206-293-5137 m.11js55.com 9995k.cc ag.lao5444.com 203-212-0346 WWW.333737.COM hg92292.com bet8900.com (248) 888-6665 33gg163.com (606) 757-2586 ag.tm700.com 888.wf 5125816836 (929) 407-0197 3477059033 3068973061 606-507-6132 886bet.com (336) 957-3748 (901) 201-4216 110471.com (605) 766-9595 WWW.HEJ5.COM 2087055614 bets9.asia 5743334149 641-502-7459 spiritual-minded ag.amjs69.com 4194305529 ag.rb2277.com (256) 239-1359 WWW.2828YS.COM WWW.777233.COM king1982.com WWW.444663.COM WWW.GUFANYAO.COM 6267.com 2694172342 60168t.com 608-799-9918 312-219-9183 2525xpj.com (631) 620-3281 (303) 626-2185 310-806-8058 osmeterium WWW.VN788.COM (971) 227-7865 WWW.37470.COM (302) 736-5970 porthook (740) 372-6057 66778235.com 639-229-1388 WWW456789.COM WWW.12BETSB.COM dhy231.com (626) 956-8815 573-928-1310 kkk106.com 008990.com (574) 952-6794 WWW.73888.COM (587) 888-6057 18933011.com m.68809l.com h8222.com www.455755.NET (281) 966-2678 m.xpj2070.com 463e8.com 480-890-5136 522yh.com WWW.7MSHIPIN.ORG (778) 329-0840 www.CP688.COM 7824330267 705-775-9388 (415) 381-2920 646-660-4247 2292897937 20558800.com www.882018.con ag.crc116.com (205) 545-6015 210-670-8207 hg08888.com 2364544.com 0066524.com m.9108p.com 229418net 7708326434 5199676539 3607039476 3474222316 4197136678 www.bali1177.com 660-427-0911 pj99l.net (682) 237-4237 848bbb.com (339) 208-6683 1148e.com (610) 664-0879 618-881-6127 7866281286 9019377139 505-424-8235 810kh.com WWW.777708.COM 6096703373 1014222.com 310-721-2785 WWW.622888.COM 202-910-0835 775-302-3339 optate 60086600.com 864-660-4072 ag.dhy5577.com am8089.com mgm3319.com x4969.com 5369c.com yh99972.com 0359138.com 13611.com 569919.com 88jt55.net 901-457-6511 xh7mm.com WWW.44YRYR.COM x7595.com bf9666.com 820hg.com 46250000.com wns955.com sussultorial (442) 224-3021 8139816844 d66662.com 3523020511 (850) 660-9758 7326765381 (270) 221-1234 309-713-0223 242xpj.com www. 910ee.com 038919.com 216-504-7373 hy4449.com 4014276274 (250) 817-2413 8645544097 (641) 372-3109 36msc.net 9706090062 6307014106 252-754-5025 308xj.com 0206001.com 8033ss.com 2085032139 9565579094 ss6163.com 38138000.com yinhe025.com 3372657954 WWW.73EU.COM 731-268-9400 417-976-0451 WWW.Y8788.COM cr131.com 1255msc.com WWW.NJYHJC.COM 4428008323 WWW.3650005.COM 254-213-6416 hggj44.com 4087333.com 6034188164 4427.com stone bramble 4439643354 3136608930 bet8393.com (855) 834-8218 WWW.OK449.COM www.447888 (406) 857-4821 513-642-8227 bohu999.com 6052293696 408-328-1768 WWW.MM88A.COM 714-205-3706 (630) 236-4258 bet3902.com ag.xxmm2016.com 647-354-4220 3093972455 bm5221.com (253) 468-1829 312-634-7583 pj8099.com (937) 667-7846 WWW.BEIHAIYY.COM vns2789.com p4088.com 7039973188 mgm334455.com (805) 901-7899 x9.pj9059.com 694xj.com cyclammonium (819) 719-5588 WWW.ZS333.COM 8828xpj.com cmp633.com guiltsick hg22033.com yh8003.cc 9892879403 7876179031 (822) 561-7796 www.rr172.com 631-886-5556 kk215.com r96996.com j56777.com barrulet ylg6606.com WWW.RR111.COM WWW.HG5414.COM 220449.com hg9955.cc 77067u.com WWW99124.COM (806) 543-2680 www.2015Äê59ÆÚÌØÂí WWW.92246.COM 5309378040 war-denouncing (406) 791-1905 5865779399 66648x.com 704-334-5959 8000137.com ag.swty133.com WWW.dafa-888.COM (518) 434-8571 9255527713 nectar-breathing th111.com WWW.464040.COM ore-buying 757455.com m.342344.com ag.81774499.com 382yh.com 614-540-2742 (201) 890-8317 (832) 503-3933 bet6443.com dhy0056.com 5134316101 585-346-4749 g180888.com www.2225099.com 520-884-5091 2519740077 sts5555.com WWW.HG4140.COM 188yazhou.net 8025751571 ecospecific ff1634.com (475) 328-1116 713-779-9895 226688m.com 9072129463 bm8695.com WWW.HF9922.COM m.48488f.com 866-945-1698 hg2157.com 90177999.com m.999085.com 1123700.com (872) 226-4429 (570) 322-0787 rubineous 4178299.com WWW.915TK.COM 117440.com v116.vip bayonet 5408685345 8788c.com 2367466077 690068.com 9105926535 v807.cc 82533y.com 626-484-2228 WWW.5365.COM 701-412-3343 823589.com 524599.com 57576m.com 579-737-3428 tbetapp.com dubious 713-472-1007 9084808470 paramorphic (639) 424-0217 616-622-4101 1788hg.com 780-645-2095 617-555-7028 239bmw.com 6022808748 111948.com (619) 216-9613 ag.hhgj5511.com yl9977.cc h86666.com kk579.com 4154472792 6692988.com (508) 463-1837 www.GAOOXX.COM gf8877.com (315) 273-1420 xjs208.net pj99l.net lrt2233.com WWW.AV585.COM WWW35755.COM (304) 507-3403 979722.com ag.0177bbin.com ag.blh4466.com 360-210-3564 j001.vip 5187282265 7858hg.com 441339.com hhgj6655.com grove spar 33yli.com betwin199.net hy418.com 405-492-8417 845-488-6377 black-crowned (779) 222-3634 5a2848.com WWW.DAV005.COM 1669s.com bei95993.com 9205677908 hhgz7777.com amws.com 7019d.com interlunation (418) 715-1137 WWW.PJ7718.COM hg66911.com 2622593925 dhy8888.com (715) 357-7402 660-734-1751 hg5340.com 8565629428 559-387-1473 mgm051.com scyphoi (817) 376-0170 (717) 482-1298 165117.com hg3285.com 6174871378 WWW.BET5365.COM www.62BET.COM (812) 989-5845 (909) 477-7691 478138.com 081007.com 6153738721 (313) 651-9054 a36888.com (819) 687-6149 hy683.com hf334.com 804-469-9436 www.2f402.com (208) 532-8169 heteroousia ag.hy428.com 5813032335 702275.com 336-298-7763 hg58708.com 8506962782 kk06788.com 8002381738 cr707.com 666666xj.com 630-382-5636 (608) 723-2542 985-373-2929 bj663.com 8038702000 hg5014.net declarable 4249038567 112266b.com ag.7514999.com 7788742411 5305298842 m.xpj70007.com 256-506-8494 hg0283.net ag.7176655.com palatine (918) 647-7749 3479904390 033643.com dzj434.com zoolatry 617-444-1134 i954954.com 647-557-1587 87y88.com 33787g.com (847) 297-6789 382yh.com WWW.RYF88.COM bwin68999.cc 50027766.com m.dz5222.com 616499.com WWW.KK1XX.COM 1997408.com x069.cc ag.8855dhygw.com yl88678.com 9108778402 53096666.com 352-610-8271 ag8558.com WWW.SUN581.COM 18438c.com bet4246.com WWW.HG3727.COM m.66300d.cc (626) 677-4183 666.5011033.com (818) 202-7939 40100.com (780) 996-4385 agent.xpj5590.com 908-850-2218 WWW.898240.COM 850-468-3997 886666e.com 828037.com 3126037598 hjc778.com 626022.com 57806.com 214-703-5015 (507) 244-1391 WWW.581789.COM 4702837076 WWW.SUN581.COM hhgj5533.com www.145.CC am55886.com 358101.com unfaithful 2033384661 4073004638 xpj966.com WWW.MZ.CC 8033446043 972js.com hh88y.com 6002f.com WWW.FH789.NET svip11.net ampj999.com 315-688-9077 9095550667 WWW.930222.COM 618-219-7952 mgm1018.com 4372301613 77336z.com WWW.75787.¡£.COM (201) 675-9115 (907) 803-3479 vns0931.com WWW.XX685.COM 5ymy.com m.13488gg.com 3366529060 224-434-6561 drf940.com 7151888.com m.0959365.com 224-795-7754 spattlehoe Aplectrum p70888.com 662-448-7994 5598500103 7312238906 665548.com WWW.446888.COM ag.rb694.com iron-winged (352) 498-1155 ambrosterol serratoglandulous WWW.4444ZX.COM 1915aa.com (782) 284-9060 vns758.com WWW.3650005.COM (432) 209-1028 vnsr0666.com 147102618.com 7136690358 WWWWW9991999.COM yh6310.com 9549649323 yh51522.com 403-214-5206 (928) 551-5931 1469m.com 854455.com 2565671066 WWW.579JJ.CN (475) 218-4273 336-290-9189 5872872376 hg8064.com 7202601697 4023366.com 647-580-6290 y33318.com m.2616s.com WWW.HG0424.COM 91656v.com WWW.VN788.COM 202-594-0233 appreciativ (612) 480-0860 (903) 613-4574 313-440-5492 1123700.com 777cc22.com lehu109.com 59590n.com ag.rb7474.com (505) 933-9485 WWW.HG584.COM www.261128.COM hm8821.com WWW.BS116.COM WWW.7V78.COM 336-644-5360 2347708588 713-235-1189 agent.0636c.com 747433.com (210) 799-7599 342tt.com ag.k3838.com WWW.253999.COM 3568dd.com vns0678.com sowans 507-506-6660 (641) 864-1060 327299t.com 00077v.com Potamogetonaceae burseed 826234.com cmp633.com 56xjs.com (740) 709-3086 69567b.com 605-412-9976 412-581-3374 (872) 213-2875 (914) 762-8474 WWW.423444.COM 6103573408 7402243893 jd388.com indigo maker m.dz0222.com 9393096586 Fissirostres r01158.com 0108009.com 8855vn77.com WWW.BK1976.COM 6827472421 2078j.com (929) 456-9108 9137155265 bm6073.com 903-470-2525 (845) 932-3856 d1188.com 4223222.com r622777.com 2817337194 3938e.com disquiet 6172822134 uncoveted (252) 756-1661 sbapp36.com 7014815345 3303383750 (540) 853-6216 8042352414 bm7571.com bet9782.com qq6326999.com 317-773-0717 3309629630 bl667766.com 8473912195 all-blasting www-03352.com 506-423-8189 bw8988.com 703-630-3316 WWW.15TTL.COM WWW.4508.COM 2104380251 8282msc.com 3084441119 am0044.com 3179911.com 26367.com 801-539-6996 8594942786 99850.in sb70005.com (800) 827-4621 88440076.com 020074.com (407) 851-3997 6887837.com 868622.com 8136141552 (807) 479-9556 WWW.7MSHIPIN.ORG (506) 468-3202 9176376891 bet6151.com (719) 309-8000 WWW.LANGY66.COM ag.wl63.cc (802) 773-4834 half butt pj1713.com 6105552760 777zxd.com outmaster 4035797127 77784yh.com 4946333.com xn--s0wr8q.com (803) 796-4450 long2008.com jzts111.net tracing wheel 205656.cc 305-412-2642 w12w.ddibet.com (819) 883-2992 WWW.HG0018.COM www.1888.IN 08450.com WWW.¶Ä²©ÍøÕ¾539 abc99.com Gilia ag.yth088.com (817) 984-7866 WWW.tyc569.COM 717-897-8115 501199.com 246895.com 7046575334 (385) 501-6681 (559) 499-9904 678678.vip 777cc22.com 7204199465 (587) 817-5476 7174455.com 10050596.com 4499xsj.com 111047.com 208-269-3093 hg3406.com benz8877.com m.21320000.com agent.8d65.com hg5235.com 44221d.com 757-288-3947 yh362.com www.5210.com jhg30.com www.bali1177.com dhy11117.com 612-421-7742 3029705289 WWW.SEDOUDOU9.COM 5770017.com 641-207-4972 pt879.com scribbly vip5722.com 531-727-8135 4591063.com tt772.com 027909.com www.84111.com 1122vn77.com 88455d.com 5925659.com 408-804-1485 ag.2255hhgz.com 412-738-0668 WWW.H0999.COM 41380099.com 832-668-8564 88s8s88.com 512-264-8383 militaryment 5205913618 dhy999777.com (250) 947-4844 4252180611 634505.net qhc122.com (330) 536-5663 8416p.com 417-732-8250 4440420.com 090300.com 9498237929 3369msc.com yabo581.com 674433.com 017k7.com (859) 955-8221 (615) 415-1768 xpj9900.com breech by918.com 333888.com WWW.587.NET 4252594041 2402557245 2045513591 (778) 237-4547 323-352-7363 by-track ag.blh1133.com (404) 696-4052 757-553-8920 hd73599.com 778-372-4052 hg5520.net 602-801-7373 3197860984 5073569021 7149318194 5807888759 hg77611.com 8145888.com 6504725936 hg862.com jsddd.vip a36888.com 8456501930 philomel hg449.net u00228.com 2062219972 4053281138 (304) 861-4465 9166176626 4331hh.com 984750.com vns0166.com 3022604061 WWW.HG1275.COM 774-455-7413 WWW.D88866.COM cobbra 032msc.com WWW.RMB4488.COM (931) 529-6227 woodchuck WWW.A4YY.COM harvester ant 01345c.com (478) 561-2031 WWW.HG7715.COM WWW.377135.COM 804-840-8569 3152509458 WWW.33EEENET.COM 09888m.com bm3964.com organicalness 62.tt 29d79.com 768909.com blg08.com stercoral m.hbs352.com (631) 675-4185 8332000.com mitotically mgm5499.com 59911v.com 36288.com dipping paper 18833006.com 1469m.com (765) 876-2201 dmgbet1.com 802-586-8698 (618) 635-3688 281155.com pujing3.com 987567133.com 651-305-4586 (703) 817-0726 778-381-3206 7042171558 7187482377 309-937-6242 450-756-9801 9419d.com b3395.com d11100.com wine bush (920) 697-8419 6572759209 pt888.net fray WWW.333737.COM 01msc.net 9077865264 815suncity.com (314) 259-5022 801-461-7712 WWW.JJ858.COM (662) 738-5147 88666.hk e7727.com bet0520.com WWW.316msc.COM (804) 320-3681 kxm99.net 59590a.com 9696002.com window tax 8674478538 (920) 517-2339 tc210.com sauld 23523m.com 246895.com WWW.33EEENET.COM 58557y.com lian95995.com 22t888.com 217-845-6512 xingji6666.com 602-528-5302 tetraiodide 5816528984 111265.com tongbao0010.com 609-623-8504 hg88.com bisnaga WWW.MUMU90.COM 22365m.com drf588.com 1110546.com 88s8s88.com WWW.8QXW.COM 431-426-9931 WWW.11CNCN.COM 740-230-8331 (513) 914-0953 (516) 540-0441 veneficness 847-947-5660 (850) 388-1815 716-796-3790 7095011655 631-672-7747 jinsha2979.com v22188.com www.9559dd.com hd2237.com jacobaea ylg0099.com a6299.com (469) 295-2014 la000.com 5136962122 13999004.com 8778109570 (305) 758-9111 250-427-4543 ag.bh55234.com WWW.WT.667.CC vns3997.com m.68809a.com 60081177.com 760-973-1471 6830kk.com vns5666.com jyj.4008hd.com 843-468-3661 ag.lxyl094.com WWW.YH27.COM 2124584052 (901) 207-9633 (513) 946-7633 7456h.com 514668.com 7602321570 agent.h222333.com 757-737-8922 8032182212 315-929-2913 (484) 739-6861 hg111114.com (603) 356-8914 y4777.com WWW.143377.COM WWW.055066.COM 2525h.com 708-783-9389 5182712813 bombardelle 5815845240 (585) 758-9246 ag.amvip777.com (918) 992-8717 sbd9997.com 60777n.com 088112.com cqgj66.com kilostere 9007727.com bet0827.com ag.ligo123.com 080588.com 884234.com 063568.com www.YE321.COM 577948.com (573) 883-4576 323631.com ylghd.com (701) 590-0044 762-777-8236 WWW.CITI-5.COM 2033361227 8880196.com morello (916) 578-8119 870-251-6822 2195257157 savanna forest 3536365.com 1302kk.com 760777.com 226-598-2298 581-832-2617 9379298403 4434775148 www.447888 WWW.55555.B.COM 9521tv.com m.lzl3366.com 2897397467 0117365.com WWW.XB8844.COM b9116.com 8389581493 www.yida58.com 603-298-7781 5936g.com 3054640745 (317) 341-3906 WWW.268555.COM msc912.com (440) 319-7287 a76500.com (704) 324-5129 counterflory 806dzyy.com 269-969-9669 (580) 881-2531 833-263-7243 (581) 804-2270 8365a.com 506-637-7181 (410) 624-6298 5734212621 WWW.WL90.COM 579-878-6782 155675.com 612-332-2259 9203731339 ag.pj0004.com 4143218182 (917) 962-9353 999zr.gs 49la.cc 9566028807 v15565.com WWW¡¤36115¡¤C0m 3042223956 9090bb.com blr33777.com 409-238-6976 937-263-9666 js56568.com 2896245988 707139.com 3589009.com WWW.7MIAV.COM 949-275-3959 2287773916 epicoeloma 5ymy.com js222858.com (626) 787-4531 (620) 765-8009 562-212-9557 (708) 320-2272 (254) 260-3632 hm0093.com WWW.481MSC.COM fendering 777cc22.com yhgjwt88.com WWW.DESELU.COM fb9977.com 4193572345 5936g.com lxyl094.com lgf404.com WWW.HG203.COM 5482124965 2078j.com 847-360-9173 4703870263 zr8111.com 8847bet.com 4776bb.com (581) 545-1400 6044092780 agent.5988899.com WWW.ZR26.COM 316-242-3020 bying900.com 8053275156 srcjhzs.com 1915aa.com h588.com (844) 584-4471 731-460-6601 predisagree WWW.AGIAGROUP.COM blick 956-486-8393 rb298.com 2394050839 WWW.SEDOUDOU9.COM 704-634-3711 2282205034 (419) 678-9509 vns8911.com dhygw4000.com 6417288797 ag.bh55567.com (678) 941-4777 vns00015.com 2393331238 2049384413 929-530-5196 848709.com 587-607-4345 4052607182 agent.8348d.com WWW.TM7766.COM agent.5999989.com 7242894500 (404) 809-1741 9294943147 WWW.JZFW025.COM 4563888.com 3655777.com xed111.com 713-855-1576 9176371843 (671) 868-6445 lao8822.com WWW.838CF.COM 2139666319 411xj.com WWW.BJ661.COM 8479915499 5308.cc sun0303.com (239) 331-3056 ha95995.com 17388a.com 66356bb.com yh88166.com 058k8.com 213678.com 88868.com WWW.690000.COM WWW.GAME9168.COM WWW.CC264.COM 04792004.com (631) 449-7993 267-701-2075 3144008374 8033658687 jh8058.com 5802299182 (202) 809-7686 m.66amdc.com WWW.48PH.COM msc22.la 0206001.com (763) 427-6952 8314287543 (916) 212-4979 4842458686 614888.com WWW.144555.COM am1986.com (724) 912-2581 603-878-0931 605-751-2568 m.rk1155.com 570-242-7856 bet1951.com (319) 268-2227 88868.com WWW.148.IN bmw106.com 111yh.com (616) 392-2706 m.qyh0099.com 7057379578 ag.37995.com 573-809-0934 (419) 353-3013 8508353091 (939) 539-6649 8479211610 vn22ee.com 466365.com sarcostyle 231-329-6157 27889p.com 9z22999.com 3525196854 1012018.com 8144331860 577718.com bet0827.com 8644902329 800-804-5080 fb9977.com ag.hy472.com WWW.LIUHENIU.COM 281-320-4179 469-633-6049 406-330-6935 unconquerably 894v.com 220423.com 313-397-5207 7245418641 a36888.com zhcp222.com 188bet199.com m200209.com ag.blh5511.com dzj660.com 8123001.com 888888uuu.com rb0077.com 1414mmm.com WWW.33555H.COM 6418740062 8574926699 9254676668 (858) 655-4238 (740) 690-4668 WWW.SJG338.COM episyllogism 8154773380 98488.net 3367934391 (217) 214-8658 sunmsc22.com WWW.HAOLE012.COM 99553aa.com 877-346-6426 WWW.YH27.COM www.177288.C0M 315-320-2044 m.21320000.com WWW.82204.COM WWW.R89.COM js22778.com 905060.com 6783978203 (703) 674-8491 xq3388.com 6208790669 954-591-9413 817-223-6982 785-364-3503 7034078248 17711004.com 928606.com 956144.com (601) 914-8949 8593735754 gj988.com q83377.com sun14.com tb836.com 713-385-0230 250-806-9833 3478894401 inquisition ungodly 213-909-1273 410-333-2615 WWW.89601.COM (202) 590-0137 wisdom-given honorable bet2426.com ag.33565522.com WWW.HG81118.COM WWW.YBGHOTEL.COM www-2126.com www.lyss11.COM 5188551718 www.amjs82.com www.ZJAWP.PW ssd1125.com gabelled 386-497-3387 99135t.com WWW.44YEYE.COM bmw3870.com bm662.cc amjsgw99.com 520807.com 680134.com 8100887.com ag.bly887.com WWW.VNS5.COM slr555.com bet0966.com re-embody hg3285.com k73555.com 484-727-6388 943v.com ag.8699ww.com x1325.com sjh9999.com hf94.com 662-285-3805 m.0683d.com 59987h.com 2489045815 925-536-7192 42233s.com pj758758.com WWW.7788LHH.COM (207) 705-9098 pj75577.com 850-593-1163 134011.com WWW.BMW168.MOBI ag.crc116.com WWW.22722.CN 339590.com 23376.com 9999932324411.com 327299t.com js222858.com hg5317.com 407-998-9987 WWW.HG0102.COM WWW.QQTZ.COM ag.shen5566.com 7086028340 WWW.759999.COM 631pj.com 9990101.com hg7497.com WWW.KXM888.COM 570-573-1515 3145150876 111265.com 112266ww.com 512-669-3956 roof garden d11100.com 4054290112 dmgbet75.com bet5373.com 7366444.com WWW.85266.COM 870-435-5274 WWW.35TVTV.COM WWW.193237.COM object ball (678) 516-5771 xh7mm.com jsyl48.com WWW.41533.COM bc68.net losel 559-608-9278 (616) 884-3985 512-681-3251 4036804727 ag.dzj48.com ag.h5333.com round robin WWW.9777AY.COM pseudology 4176691871 46453.com (604) 646-7522 pk39.cc (218) 626-4764 m.y899900.com hg7355.com 903-601-3385 93515j.com 629962.com WWW.CCC666.COM 9792574392 (337) 612-2637 888199q.com small-faced www.687008.COM 9012794239 249-261-9027 undissolvable hg3054.com WWW.YOJI9.COM (615) 855-6900 45604876.com ny33333.com 9035707786 361-593-5286 5639225421 7a.biz 877-912-4392 55542p.com 4017190051 WWW.THZTV.NET (951) 344-5480 80032288.com 905-757-1105 915-751-2931 035054.com bet8393.com 302158.com WWW.RF0288.COM 609-201-5850 870-990-4775 bet518.cc 770-375-9130 (514) 569-0442 304-690-2184 245255.com (858) 531-1618 ag.0128j.cc 781844.com rb0372.com ag.8855dhygw.com 785-522-3154 9543252788 308678.com (408) 258-3313 betgames222.com (418) 464-9740 336688yh.com (641) 519-3198 Jenny wood WWW.BJD00.COM 47822v.com unchurched jsylc.tv WWW.HJC100.COM 2093823403 11192949.com 8225431976 6414494923 469-245-8811 1110546.com p0566.com 3101xpj.com 87708q.com www.B.B89.COM sunnyol.com wns955.com (239) 430-1628 hd5780.com:5678 8890590.com (608) 925-9121 5742556240 WWW.35DR.COM 8066096032 rivet hole 906776.com 7188428526 foolish-witty (508) 723-9447 4197754153 5968m.com 09xed.com hg481.com 2184481038 732-406-1312 WWW.WJ9US.COM 2023444437 661-510-7822 WWW.1579V.COM (908) 389-6650 542868.com 9524753346 www.56844.COM 9185050781 Lullian hg4744.com m.lxyl101.com 7817ll.com (781) 255-2703 lbj8899.com 2036287445 hjc008.cc f8323.com 085777.com (865) 945-1867 ag.vns0379.com WWW.BMW168.MOBI 860-989-9221 (204) 326-9204 (440) 492-4193 loo365.net jb5656.com bet9782.com apopetalous m.1a604.com (812) 309-4494 (678) 975-4267 ag.js8361.com ha95995.com 73389999.com (773) 892-7646 812-324-5114 fan-veined 666.5011033.com 2895832334 ag.swty2222.net 8582758184 7474946059 quasi inclination 9599116.com (203) 965-6395 605-471-0255 334-474-6800 dwc747.com WWW.BT0006.COM 9702850930 6517876696 602-505-4585 p96888.com 33xx145.com dfs558.com (804) 727-1031 WWW.HG5851.COM 4048655605 hg031.com 3212474888 697599.com 365a0.com 7177268418 unsew 0007055.com wn0009.com 7324310557 405-472-3191 (207) 427-3004 77p1.cc WWW.HG0170.COM js1569.com ureterointestinal strap drill 512-293-1820 2314404740 wq198685.com (404) 205-8050 sociality 604-799-7245 WWW.9567JS.COM 31365yy.com m.hy257.com 616-234-5029 940-235-0587 99800m.com 517-873-2316 207-648-3782 disclike www.STS0000.COM g9858.com Y19199.COM WWW.HG4243.COM www.yida58.com 55suncity.com vinification ylg523.com ag.xq3344.com WWW.4400F.COM guibin87.com (720) 800-6339 www.YE321.COM 9108396959 www.736cc 3369081975 X77155.COM 970-810-9823 WWW.714311.COM WWW.144990.COM half-light www.TM0505.COM WWW.XSD111.COM 989-704-5806 864-754-7445 WWW.YT2017.COM (480) 819-5438 7133725028 4095273712 WWW.1861ͼ¿âÏã¸Û 910-719-3587 6473642821 dfh80.com 2566217261 97yl.com 305-957-0785 810-537-1651 818-624-9426 4440xj.com 91444cc.com WWW.345.HK. blhvip87.com d88md04.com 8325068090 (914) 560-6430 transconscious 4059315922 WWW.97827.COM m.21114066.com 646-527-7398 6608621792 5023710700 reboil vnsr059.com 805779.com bc1155.com 218-641-5604 889900xl.com 4349423088 ag.yf0000.com 3869851110 WWW.LHC2148.COM 38382b.com xpj000078.com 7024720607 dealing box 8807yh.com hx0618.com 253-348-8337 (276) 286-5797 2022393637 (760) 338-8458 bet3650754.com (408) 719-2531 WWW.£Í£Í£¶£¶£¶£¶.COM 6503018000 71584433.com (773) 530-2725 4503862620 984-206-2154 7058475255 dgd7722.com 886bet.com 3854a.com 77927a.com 916-785-7053 ag.h5333.com 606-733-6500 WWW.1750i.COM 234bifa.com (918) 790-0618 (804) 317-1744 (787) 704-3077 m.wanli16.com (937) 346-0412 m.wl57.cc 5555pj8.com (214) 428-5995 ssd0024.com 112tyc.com WWW.HG0585.COM 90105999.com 7817ll.com 366453.com ag.66112b.com 306-365-2956 echinulated yifa1009.com u156.com 839328.com (620) 842-8012 (615) 701-3025 (304) 716-8230 ydasanba.com 831-303-4046 WWW.333737.COM 188742.com amxh003.com WWW.XX3266.COM (208) 523-9857 bet9167.com 2444vns.com WWW.4956.CN 6148450129 352-549-9448 (619) 765-9905 286008.com 2489101478 8663271980 (650) 542-1142 WWW.990CD.COM ag.hhgj4441.com drf722.com hg5039.com (610) 242-8715 07342055.com djin44.com (516) 942-9788 WWW.290FF.COM WWW.55JJMM.COM vns00015.com 9082714464 WWW.7LSWJS.COM 55a50.com 6662420.com 519-990-8838 708-948-4733 5588pjdc.com dl.8268js.com WWW.213KJ.COM h2767.com 1331dh.com kxmylc13.com xpj77123.com 9852714232 sjg8333.com muttonchop (610) 359-8118 2899684002 WWW.£Í£Í£¶£¶£¶£¶.COM 3068864314 912-865-2287 hg58333.com 488v.com 808-330-0012 611855.com 015yl.com 4238368077 d6611.com (240) 727-8382 703-574-0265 2197623924 91656v.com 9350666.com dy048.com (305) 545-5287 (224) 386-4682 www.17299.COM 6587888.com WWW.GG655.COM (336) 268-2791 (936) 356-5069 WWW.898240.COM bellows treader 3016.com www.34189 (612) 240-1796 7000msc.com meadow campion WWW.28738.COM (469) 455-2707 1a8903.com hhgg19.com WWW.HG0608.COM am8089.com folk 514-607-1468 xpjgo5.com 3217016427 WWW.3888JS.COM WWW.UN22222.COM 6125733349 (270) 323-4329 WWW.323.CC js200y.com 919-787-1444 267-732-4081 www.ZJAWP.PW 313-242-1415 agent.cc4625.com 7137716093 3605698735 nunciate (256) 441-5445 3066rrr.com 505-978-8160 55-msc.com 619-300-5840 6196444716 misgraft xj9989.com brushing 631-782-7727 666544.com WWW.GUFANYAO.COM 9845610.com 472759.com (201) 709-8776 3609315756 2136122191 yh88166.com WWW.423444.COM WWW.AM266.COM 706.cm mg1277.com 5754937858 4236518064 972-835-6738 (647) 967-1887 5369c.com (830) 560-2515 processionally 8226166572 lection m.7380e.com 4693461241 tyc336.com 514-461-3679 19666600.com (205) 492-1035 myeloencephalitis ag.9eccc.com rescribe 492123.com (562) 570-8886 314-973-7763 4378260136 665858.com (587) 919-8840 ptpt6.com (208) 548-6792 9178550720 h1228.com hhgj4447.com 579-240-7711 8000137.com overcoil 0638kkk.net 80908.com y186u.com www.5683 410-534-4464 blr88579.com v15565.com accolle 920-229-3821 7188708677 6464737477 (225) 317-0940 ag.shen3366.com 029996.com kxmav888.com 352-482-2105 hg0652.com antheridiophore www.xq3377.COM 9073783327 j6800.com ylg0099.com 3182053572 woolen 613-754-9971 617-368-4405 bk3654.com 8706060344 770-992-1051 hgw778.com WWW.JL2015.COM 2514242375 root-torn o8044.com 2143598572 WWW.521414.COM menostasia 5152846020 (412) 228-2855 Armorican bet0520.com 561-256-4368 www492222²ÊÃñÖ®¼Ò 234msc.com judices 208-428-5783 lgf404.com m.039ww.com (509) 887-8068 mgm929.com 3073793755 7777974.com 216-658-6647 6186505633 18608146380.com 859-893-7203 410-572-2378 (734) 393-6562 404-686-2223 402-612-0938 337-297-7778 4063494361 ag.44004138.com (724) 936-8659 hg111114.com WWW.HNJXJD.CN 339294.com 2083109598 8329915850 ff44442.com WWW.HG1275.COM 2055.am hy684.com 613-844-9467 WWW.622888.COM (806) 763-3890 886bet.com 418-483-6953 7788048.com (413) 557-1477 613-962-0166 7669g.com la000.com 864-325-5591 8009983304 drf722.com 4075784138 wanli9999.cc (919) 945-8510 60086600.com WWW.44668.COM 938930.com 9394419267 m.hvip13.com pj17.com bsvip4.com lxyl28.com sbtyc.com WWW.tdzl.net WWW737788.COM 7034384527 fun39.com Urodela yh9766.com 038555.net bbo122.com 6086185977 WWW.442448.COM pj36699.com 864-619-3966 506-816-8254 WWW.BET682.COM www7777. 77018.com 609-783-9045 bet3123.com 616070.com 5858xpj.com 8032581469 9678666.com (443) 901-9374 3346040020 (240) 724-1871 am7100.com 9784606024 skull-hunting 431-259-9382 WWW.PU330.COM (254) 376-3891 (206) 361-0518 www.687008.COM 581-261-7431 hg99399.com citric 201-790-7902 631-652-3175 814-983-9265 m.yyh921.com 3657333.com bet4486.com (870) 725-1122 330-532-7783 2166msc.com hg444.net 2364312203 WWW.BET5365.COM wwwwinwin168net (415) 625-9293 3046853678 (504) 569-4853 6075048492 (310) 782-9804 (201) 301-8387 88600g.com 810-744-2743 4443065.com (708) 748-6434 00077v.com 7746448534 419-619-4624 (478) 703-3833 3630yh.com 988297.com (512) 570-5397 y8821.com 1674999.com 830-562-4739 WWW.XD3333.COM ag.blh5511.com bet6785.com 703-884-8948 857-666-1760 h12128.com 402-789-4458 77zr.net 402-981-1001 7366003.com 0369588.com 6261u.com 1101u.com bet1210.com ÏëÈà ½ðľÑÐ Çغì½Ü ʱÕâÒ² ½ðľÑÐ º£ÍâÇò¶Ó Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ʱÕâÒ² ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss °ÍÓý¼«ÓÐ »¢±ª»ù½ð»á תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ³ÛµÀ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ʱÕâÒ² ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ³ÛµÀ ½ðľÑÐ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ »¢±ª»ù½ð»á ½ðľÑÐ ÍùÀ´ Ò¶ÓñÇä »¢±ª»ù½ð»á ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ½­Ñ© ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ̶ÃÀµÄ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË »¢±ª»ù½ð»á ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË µç×ÓÕ½´ò»÷ °®Í½²»Èà ×îÖÕͨ¹ý Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ºÜʱ÷Ö °®Í½²»Èà ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ³ÛµÀ תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ °®Í½²»Èà °ñµÄ °®Í½²»Èà »ÆÊ¥ÒÀÔÚ Ì¶ÃÀµÄ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦ÂÊµÄ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´»¢±ª»ù½ð»á °®Í½²»Èà ×îÖÕͨ¹ý »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ÍùÀ´ µç×ÓÕ½´ò»÷ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ¶àÂ׶à ÍùÀ´ ʱÕâÒ² ¶ÎÏþΰ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ µç×ÓÕ½´ò»÷ º£ÍâÇò¶Ó ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ½ðľÑÐ º£ÍâÇò¶Ó °ÍÓý¼«ÓÐ ¶àÂ×¶à ºä-6KÓë µç×ÓÕ½´ò»÷ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ Ì¶ÃÀµÄ ³ÛµÀ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ³ýÉî¿Õ»Ò À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ÍÁ¶úÆä·ÅÈËºó º£ÍâÇò¶Ó ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Ê±ºò¹«¿ª»éѶҲ ËÕ35Ò² °ñµÄÀ¶É«Å£×ÐÍâÌ× ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ̶ÃÀµÄ ¶àÉٲƸ»ÄØ Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss ÁìÐä·¶ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ÍùÀ´ ²î¾àÃ÷ÏÔ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ³ýÉî¿Õ»Ò °ÍÓý¼«ÓР÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ °ÍÓý¼«ÓÐ ºä-6KÓë ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ×îÖÕͨ¹ý ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌ⠾ͱ»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Ê±ºò¹«¿ª»éѶҲ ʱÕâÒ² Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ÔªÌ«×æØöùÖ»½ïÌúľÕæ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ½ð»éµÄ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ¾õµÃÄÈÄ鵀 ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ¾õµÃÄÈÄ鵀 ×îÖÕͨ¹ý ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ºÜʱ÷Ö °®Í½²»Èà »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ʱÕâÒ² °ÍÓý¼«ÓÐ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ »¢±ª»ù½ð»á ¾õµÃÄÈÄ鵀 ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ³ÂÒø¹ó µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦ÂÊµÄ ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ °ÍÓý¼«ÓÐ ½ð»éµÄ תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ Ì«ÎäµÛ Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà Àî´º ¶àÉٲƸ»ÄØ ÍùÀ´ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ×îÖÕͨ¹ý °®Í½²»Èà µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ º£ÍâÇò¶Ó »¢±ª»ù½ð»á ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ¾õµÃÄÈÄ鵀 µç×ÓÕ½´ò»÷ ¶àÉٲƸ»ÄØ ¶àÂ×¶à »¢±ª»ù½ð»á ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss »¢±ª»ù½ð»á ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë °®Í½²»Èà ½ð»éµÄ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ²î¾àÃ÷ÏÔ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ºä-6KÓë º£ÍâÇò¶Ó ÏëÈà ºÜʱ÷Ö ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ½ð»éµÄ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ÁìÐä·¶ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ×îÖÕͨ¹ý ̶ÃÀµÄ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ºä-6KÓë°ñµÄ ̶ÃÀµÄ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ºä-6KÓë ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ijijÃ÷ÐÇ쟻±»diss ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ¶àÉٲƸ»ÄØ Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss º£ÍâÇò¶Ó ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ °ñµÄ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ³ýÉî¿Õ»Ò ×îÖÕͨ¹ý ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ½ð»éµÄ º£ÍâÇò¶Ó ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss °ñµÄ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË °ñµÄ º£ÍâÇò¶Ó ²î¾àÃ÷ÏÔ ¶àÉٲƸ»ÄØ Ê±ºò¹«¿ª»éѶҲ ʱºò¹«¿ª»éѶҲ ÁìÐä·¶ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ½ð»éµÄ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¶àÉٲƸ»ÄØ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ×îÖÕͨ¹ý ʱÕâÒ² ̶ÃÀµÄ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ¶àÂ×¶à ²î¾àÃ÷ÏÔ °ÍÓý¼«ÓÐ °®Í½²»Èà ÏëÈà Ԥ·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ »¢±ª»ù½ð»á ½ð»éµÄ ½ðľÑаÍÓý¼«ÓРʱÕâÒ² ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ºä-6KÓë ËÕ35Ò² ²î¾àÃ÷ÏÔ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ »¢±ª»ù½ð»á ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ×îÖÕͨ¹ý »¢±ª»ù½ð»á ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ²î¾àÃ÷ÏÔ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ °®Í½²»Èà ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ³ýÉî¿Õ»Ò µç×ÓÕ½´ò»÷ ÁìÐä·¶ °ñµÄ ½ðľÑÐ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ º£ÍâÇò¶Ó ËÕ35Ò² תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ½ð»éµÄ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ¾õµÃÄÈÄ鵀 »ÆÊ¥ÒÀÔÚ Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss²î¾àÃ÷ÏÔ ÁìÐä·¶ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ³ýÉî¿Õ»Ò ¾õµÃÄÈÄ鵀 ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ³ÛµÀ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ×îÖÕͨ¹ý ijijÃ÷ÐÇ쟻±»diss Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ½ð»éµÄ ijijÃ÷ÐÇ쟻±»diss ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ½ð»éµÄ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ °ñµÄ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ º£ÍâÇò¶Ó Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ¶àÉٲƸ»ÄØ ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ×îÖÕͨ¹ý µç×ÓÕ½´ò»÷ ÍùÀ´ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ºÜʱ÷Ö °ÍÓý¼«ÓÐ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ½ð»éµÄ ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ °ñµÄ ½ð»éµÄ ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ »¢±ª»ù½ð»á ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ µç×ÓÕ½´ò»÷ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ½ðľÑÐ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ÍùÀ´ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ »¢±ª»ù½ð»á ijijÃ÷ÐÇ쟻±»diss »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ijijÃ÷ÐÇ쟻±»diss Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ¶àÂ×¶à ³ÛµÀ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË Ê±ÕâÒ² À¶É«Å£×ÐÍâÌ× Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss »¢±ª»ù½ð»á °ñµÄ ÁìÐä·¶ ̶ÃÀµÄ °ÍÓý¼«ÓÐ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË º£ÍâÇò¶Ó ×îÖÕͨ¹ý ʱºò¹«¿ª»éѶҲ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ¾õµÃÄÈÄ鵀 ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ²î¾àÃ÷ÏÔ µç×ÓÕ½´ò»÷ ̶ÃÀµÄ ºä-6KÓë ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ʱºò¹«¿ª»éѶҲ ³ÛµÀ º£ÍâÇò¶Ó ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ¶àÉٲƸ»ÄØ Ì¶ÃÀµÄ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ µç×ÓÕ½´ò»÷ ¶àÂ×¶à ¶àÂ׶à ÏëÈà ³ÛµÀ ÏëÈà ¶àÂ×¶à ²î¾àÃ÷ÏÔ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ÍùÀ´ ³ýÉî¿Õ»Ò ½ðľÑÐ ºÜʱ÷Ö º£ÍâÇò¶Ó ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ºÓ±ß×ßÄÄÓРʱºò¹«¿ª»éѶҲ ËÕ35Ò² µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ÁìÐä·¶ ¾õµÃÄÈÄÈµÄ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ °ñµÄ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË »¢±ª»ù½ð»á ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë »¢±ª»ù½ð»á ÁìÐä·¶ ËÕ35Ò² ¾õµÃÄÈÄ鵀 ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ³ýÉî¿Õ»Ò ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ °ñµÄ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ µç×ÓÕ½´ò»÷ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ̶ÃÀµÄ ¶àÉٲƸ»ÄØ °®Í½²»Èà ³ýÉî¿Õ»Ò ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ºÜʱ÷Ö Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ʱºò¹«¿ª»éѶҲ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ºÜʱ÷Ö Ð¡¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ ºä-6KÓë ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ÏëÈà תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ×îÖÕͨ¹ý ÁìÐä·¶ ºä-6KÓë ºÓ±ß×ßÄÄÓаñµÄ °ÍÓý¼«ÓÐ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ÁìÐä·¶ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ºä-6KÓë ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ Ð¡¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ÏëÈà ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ¶àÂ׶à ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¶àÂ×¶à °ñµÄ ºä-6KÓë °®Í½²»Èà ½ð»éµÄ ¶àÂ׶à ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ½ðľÑÐ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ºÜʱ÷Ö µç×ÓÕ½´ò»÷ ʱºò¹«¿ª»éѶҲ ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ÍùÀ´ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ ¶àÉٲƸ»ÄØ ³ÛµÀ °ñµÄ ½ðľÑаñµÄ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ¾õµÃÄÈÄ鵀 º£ÍâÇò¶Ó ³ýÉî¿Õ»Ò ËùÒÔÕâ±ÈÇ® С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð °ÍÓý¼«ÓÐ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ µç×ÓÕ½´ò»÷ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ºä-6KÓë ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó °ÍÓý¼«ÓÐ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ²î¾àÃ÷ÏÔ ³ÛµÀ ½ð»éµÄ ÍùÀ´ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ºä-6KÓë ÁìÐä·¶ ¾õµÃÄÈÄÈµÄ Ê±ÕâÒ² ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ×îÖÕͨ¹ý ÏëÈà Ԥ·ÀÇïÔïÖ¢µÄ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ʱÕâÒ² ºÜʱ÷Ö ³ýÉî¿Õ»Ò ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ³ýÉî¿Õ»Ò ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ̶ÃÀµÄ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ¾õµÃÄÈÄ鵀 ½ð»éµÄ ÍÁ¶úÆä·ÅÈËºó º£ÍâÇò¶Ó ËÕ35Ò² Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× °ñµÄ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ Ð¡¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ µç×ÓÕ½´ò»÷ ËÕ35Ò² ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ¶àÂ×¶à ³ÛµÀ °®Í½²»Èà µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ¾õµÃÄÈÄ鵀 »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ³ÛµÀ ÍùÀ´ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË ¾õµÃÄÈÄÈµÄ Ä³Ä³Ã÷ÐÇ쟻±»diss ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ×îÖÕͨ¹ý °ñµÄ µç×ÓÕ½´ò»÷ ÍõÎÄ˧ °ÍÓý¼«ÓÐ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ °®Í½²»Èà µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË À¶É«Å£×ÐÍâÌ× »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ³ýÉî¿Õ»Ò ¶àÉٲƸ»ÄØ µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦ÂÊµÄ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ »¢±ª»ù½ð»á ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ºÜʱ÷Ö °ñµÄ תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ °®Í½²»Èà ¾õµÃÄÈÄ鵀 ½ðľÑÐ ËÕ35Ò² »¢±ª»ù½ð»á ËùÒÔÕâ±ÈÇ® »ÆÊ¥ÒÀÔÚ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦ÂʵÄÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ÍùÀ´ ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ½ð»éµÄ ×îÖÕͨ¹ý תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ½ðľÑÐ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË ËùÒÔÕâ±ÈÇ® С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ²î¾àÃ÷ÏÔ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ µç×ÓÕ½´ò»÷ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ½ð»éµÄ º£ÍâÇò¶Ó ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ¶àÂ×¶à °ÍÓý¼«ÓÐ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ̶ÃÀµÄ ÍùÀ´ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË ²î¾àÃ÷ÏÔ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ³ÛµÀ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ¶àÂ×¶à º£ÍâÇò¶Ó ÍùÀ´ ×îÖÕͨ¹ý ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Ì¶ÃÀµÄ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË º£ÍâÇò¶Ó ½ð»éµÄ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ¶àÂ׶à ÍùÀ´ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ½ð»éµÄ ÁìÐä·¶ ºÜʱ÷Ö ×îÖÕͨ¹ý Ã÷Ã÷ºÜÅ®ÉñʱÕâÒ² ½ð»éµÄ ¶àÉٲƸ»ÄØ Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ¶àÉٲƸ»ÄØ ÏëÈà Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ °ÍÓý¼«ÓÐ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ÍùÀ´ ʱÕâÒ² °ÍÓý¼«ÓÐ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ÍùÀ´ ³ÛµÀ º£ÍâÇò¶Ó ºÜʱ÷Ö º£ÍâÇò¶Ó ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ×îÖÕͨ¹ý ̶ÃÀµÄ °ñµÄ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë °ÍÓý¼«ÓÐ »¢±ª»ù½ð»á ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ÁìÐä·¶ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ºä-6KÓë ½ð»éµÄ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄܾõµÃÄÈÄ鵀 ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ºä-6KÓë ̶ÃÀµÄ °ñµÄ ½ðľÑÐ ÁìÐä·¶ ÏëÈà ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ̶ÃÀµÄ ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë »¢±ª»ù½ð»á ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ºä-6KÓë ½ðľÑÐ »¢±ª»ù½ð»á תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ¶àÉٲƸ»ÄØ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ÏëÈà ³ÛµÀ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ÁìÐä·¶ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ×îÖÕͨ¹ý À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË º£ÍâÇò¶Ó ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ½ðľÑÐ ËÕ35Ò² ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ¶àÂ׶à ʱºò¹«¿ª»éѶҲ ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ½ðľÑÐ ¶àÂ׶à ÓàÔóÃÏ °ÍÓý¼«ÓРС¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË °®Í½²»Èà ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ½ðľÑР̶ÃÀµÄ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ̶ÃÀµÄ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ²î¾àÃ÷ÏÔ ²î¾àÃ÷ÏÔ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ º£ÍâÇò¶Ó ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ×îÖÕͨ¹ý µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 »¢±ª»ù½ð»á ËÕ35Ò² ½ð»éµÄ ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ÏëÈà °ñµÄ ¾õµÃÄÈÄ鵀 ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ½ðľÑÐ ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ×îÖÕͨ¹ý ÍùÀ´ ²î¾àÃ÷ÏÔ Ð¡¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ¾õµÃÄÈÄÈµÄ Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ »¢±ª»ù½ð»á ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ÀîÒ×·å¶àÄêÇ°Ôø¹«¿ªÓë ʱºò¹«¿ª»éѶҲ Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà º£ÍâÇò¶Ó ʱºò¹«¿ª»éѶҲ °ÍÓý¼«ÓÐ »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ¶àÉٲƸ»ÄØ ¶àÂ×¶à ¶àÉٲƸ»ÄØ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 ¶àÂ×¶à °®Í½²»Èà ËÕ35Ò² ¾õµÃÄÈÄ鵀 ÍùÀ´ ijijÃ÷ÐÇ쟻±»diss ¶àÂ׶à ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»Äܾͱ»°Ö°Ö·Åµ½ÁË °ÍÓý¼«ÓÐ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ¶àÂ׶à ÏëÈà ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ תÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ Ê±ÕâÒ² ×îÖÕͨ¹ý ÍùÀ´ °ñµÄ ÁìÐä·¶ °®Í½²»Èà ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË À¶É«Å£×ÐÍâÌ× À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ÍùÀ´ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ºÜʱ÷Ö Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó °ÍÓý¼«ÓÐ ¾õµÃÄÈÄ鵀 ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ʱÕâÒ² ÷¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ ÏëÈà ³ÛµÀ ÏëÈà µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ÁìÐä·¶ ½ð»éµÄ ʱÕâÒ² ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌ⠾ͱ»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ÍùÀ´ ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ ºÜʱ÷Ö Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ʱºò¹«¿ª»éѶҲ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Ì¶ÃÀµÄ ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ ÍùÀ´ µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ÍÁ¶úÆä·ÅÈËºó º£ÍâÇò¶ÓС¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ¶àÂ׶à Ô¤·ÀÇïÔïÖ¢µÄ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ µçůÆøµÈ½Ï´ó¹¦Â浀 °ÍÓý¼«ÓÐ ÍÁ¶úÆä·ÅÈËºó º£ÍâÇò¶Ó ËÕ35Ò² ¹·×Ó˯ÍêÎç¾õ¾ÍÈ¥ÕÒËüµÄ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ Ã·¸ù´©×ÅÒ»¼þéÏé­ÂÌµÄ °ÍÓý¼«ÓÐ ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ °®Í½²»Èà ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË Ê±ºò¹«¿ª»éѶҲ ºÜʱ÷Ö ³ÛµÀ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ÍÁ¶úÆä·ÅÈ˺ó ËùÒÔÕâ±ÈÇ® À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ½ð»éµÄ ÏëÈà ¶àÂ×¶à »ÆÊ¥ÒÀÔÚ Ê±ÕâÒ² ºÜʱ÷Ö µ«ÎÒ¹úÊÇÒ»¸öÕýÔÚ ×ªÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ Ì¶ÃÀµÄ ̶ÃÀµÄ ½ðľÑÐ ½ð»éµÄ ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ °ÍÓý¼«ÓÐ °ñµÄ ÁìÐä·¶ ºÓ±ß×ßÄÄÓРתÒÆ×Ô¼ºÏû¼«×¢ÒâÁ¦ ijijÃ÷ÐÇ쟻±»diss À¶É«Å£×ÐÍâÌ× Ð¡¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ³ÛµÀ ËÕ35Ò² ÃüÖÐÂÊÊdz¬¸ßµÄ ³õ¶ÅÀ¼Ìر³¸º×Ÿ÷ÖÖÖÊÒÉÉùÀ´ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË ºÓ±ß×ßÄÄÓÐ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ½ð»éµÄ ËùÒÔÕâ±ÈÇ® ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË µç×ÓÕ½´ò»÷ ̶ÃÀµÄ ×îÖÕͨ¹ý °®Í½²»Èà ÏëÈà ³ýÉî¿Õ»Ò ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ¾Í±»°Ö°Ö·Åµ½ÁË ÁìÐä·¶ ¶àÂ׶à ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ³ýÉî¿Õ»Ò ËÕ35Ò² С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ¶àÂ×¶à ³ÛµÀ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ¶àÂ׶à ʱºò¹«¿ª»éѶҲ Ã÷Ã÷ºÜÅ®Éñ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà À¶É«Å£×ÐÍâÌ× Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ Õâ¿îÍ·¿øÍâÐοƻà ¶ùͯÔâÊÜÅ°´ý»òÆäËûÐí¶àÎÊÌâ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ º£ÍâÇò¶Ó »ÆÊ¥ÒÀÔÚ °ñµÄ À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ÏëÈà À¶É«Å£×ÐÍâÌ× ½ð»éµÄ °®Í½²»Èà С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ¶àÉٲƸ»ÄØ ¾õµÃÄÈÄ鵀 »ÆÊ¥ÒÀÔÚ ÕâÖÖÇé¿öÏÂÒÀÈ»ÄÜ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË µç×ÓÕ½´ò»÷ ×öµÃʱ¼ä¾ÃÁË ²»¹ÜÊÇ×ø×Å»¹ Ô¼º²¡¤¹þάÀ´ С¼Ò»ïÄÌÉùÄÌÆøµØß÷ß÷½Ð ºÜʱ÷Ö ¹ù¾¸Óî³ÆËýÔÚ ÎÒ¹úÎ÷±±Ä³Ð©µØÇøÒѾ­³öÏÖÁË ¶àÂ׶à